Copyright 2019 - Odnowa w Duchu Świętym

Nauka Słowem Bożym

od 14.02

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Emaus

przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

w Rzeszowie

 

Pogłębiamy naszą lekturę Ewangelii z pomocą pytań i wskazanych tekstów w tabelach:

1. Postaw się w obecności Pana, uświadamiając sobie przed Kim stoisz i z Kim rozmawiasz.

2. Przy pomocy umysłu, wyobraźni, pamięci usiłuj odnaleźć się w rozważanej scenie ewangelicznej i spotkać osobiście z Jezusem, słuchając Jego pouczeń skierowanych do Ciebie, przyglądając się Jego działaniu, by pozwolić Jemu zadziałać w Twoim życiu.

3. Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy.

4. Komentarz w pod tabelą ma ułatwić rozumienie tekstu.

5. Do jakich działań, czynów, dzieł przynaglona Cię to Słowo?

6. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia.

7. Przeczytaj wskazany fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

Piątek

Mk 11,12-14

502 – 507 Macierzyństwo Maryi w zamyśle Boga

drzewo figowe to symbol Izraela (zob. Jr 18,1-12), który pozornie ma życie (symbolizują liście) ale nie daje owocu (bez fig). Słodkie owoce fig były szlachetnymi owocami. Drzewo jest blisko Jerozolimy. Głodem Jezusa są dobre prawdziwe życie drzew z pięknymi owocami. Na drzewie krzyża zawisł słodki owoc, który przyjął na siebie przekleństwo bezpłodności, nieużyteczności i zaniedbań Izraela.

 

Sobota

Mk 11,15-19

508 – 511 powtórka

Jezus wraca do swojego domu – Świątyni. Słowo Dom ma pokazać bezpieczeństwo ale i relacje, które ma cechować miłość, a nie handel. Celem spotkania z Bogiem nie jest handel na modlitwie i w życiu, ale prawdziwa relacja oparta na zaufaniu. Jezus uniżył się, że przyszedł mieszkać między ludźmi i uświęca to miejsce swoją obecnością. Potęguje to w. 16 występujący tylko w relacji Marka. Lud zachwyca się nauka Jezusa nie ze względu na piętnowanie faryzeuszy, ale prawdziwość słów Jezusa.

 

Niedziela

Mk 11,20-26

512 – 515 Misterium życia Chrystusa

kontekstem tej perykopy jest oczyszczenie Świątyni i przeklnięcie figowca. Żeby wydać dobry owoc, żeby odnaleźć Boga w świątyni trzeba wiary i modlitwy. Nie można jednak w nie wejść bez przebaczenia. Jest to istota chrześcijaństwa. Jezus przygotowuje człowieka na spotkanie z Bogiem przez przebaczenie na Krzyżu. w. 23 można rozumieć jeszcze symbolicznie: góra – miejsce spotkania z Bogiem, morze – symbol krainy złych duchów. Jeżeli człowiek z wiarą będzie prosił, miejsce spotkania z Bogiem przykryje morze złych duchów.

 

Poniedziałek

Mk 11, 27-33

516-518 Wspólne cechy misteriów Jezusa

Jezus ponownie wraca do Jerozolimy. W świątyni, która jest Domem Boga, w którym ma panować miłość i prawda, arcykapłani szukają i przestrzegają czegoś zupełnie innego. Pytanie postawione Jezusowi ma wymusić na Nim, aby Jezus nie budził sumienia nikogo i pozwolił żyć w letargu i wygodzie. Odpowiedź Jezusa ma prowadzić do jednego – poszukiwania Prawdy. On przyszedł na ziemię, aby dać prawdę o Bogu i człowieku. Prawda wymaga jednak uczciwości, pokory i odwagi.

 

Wtorek

Mk 12,1-12

519-521 Nasza komunia z misteriami Jezusa

Dzisiejsza perykopa to jakby skrót cały dziejów ludzkości (warto poczytać w kontekście Rdz 1). Stworzenie ziemi – winnicy, uprawianie jej – powierzenie człowiekowi, zabicie Syna – kolejna zapowiedź Męki i Śmierci Jezusa i rozpoczęcie nowego czasu – nowej winnicy Kościoła. Faryzeusze, paradoksalnie, pierwszy raz rozumieją przypowieść Jezusa. Faryzeusze rozpoznają Jezusa, ale to poznanie prowadzi do chęci uśmiercenia Jezusa, a nie do wiary w Niego. Jezus jest natomiast świadomy tego, co Go czeka. Końcówka Ewangelii (w.12) pokazuje jasno wolną wolę człowieka, ale jednocześnie zaprasza do podjęcia decyzji.

 

Środa

Mk 12,13-17

522-526 Przygotowanie Jezusa i misterium Jego Narodzenia

konflikt z faryzeuszami jest coraz mocniejszy. Najpierw arcykapłani, później faryzeusze, grono przeciwników Jezusa się poszerza. Dziś są to jeszcze uczeni w Prawie, starsi i zwolennicy Heroda. Zupełnie inną reakcją jest reakcja tłumu, który przysłuchuję się dialogom z Jezusem. Oni byli pełni podziwu. Słowo pełni podkreśla jeszcze mocniej, jak Jezus „zaimponował” wszystkim i jaki ma wpływ na człowieka.

 

Czwartek

Mk 12,18-27

527-530 Dziecięctwo Jezusa

kolejna grupa zjawia się u Jezusa. Saduceusze – kolejna wykształcona grupa religijna, która nie uznaje prawdy o zmartwychwstaniu. W dyskusjach z nimi Jezus szereg razy wykazuje, że sprawowany przez nich kult oraz głoszone przez nich nauki są pełne błędów i że ci, którzy mieli strzec czystości wiary w Boga żywego, w rzeczywistości odeszli od Boga i Jego przykazań w imię zachowania własnych tradycji. Jezus objawia się tu jako prawdziwy Pan i Gospodarz Świątyni, który swoją nauką prostuje to, co w dziedzinie wiary w Boga i kultu zostało wykrzywione przez ludzi przywiązanych do swoich tradycji bardziej niż do Bożych przykazań i prawdziwego objawienia. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wielkich patriarchów. Bóg żywy, który zaprasza nie do pamięci o nich, ale do prawdziwego życia, innego i odmienionego w niebie

Y

Odnowa w Duchu Świętym - Emaus

Odnowa w Duchu Świętym - Emaus

Odnowa w Duchu Świętym - Emaus