Copyright 2019 - Odnowa w Duchu Świętym

45-lecie kapłaństwa naszego proboszcza

6 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji 45-lecia kapłaństwa proboszcza ks. Franciszka Kołodzieja. Mszy Św. przewodniczył ks. bp Jan Wątroba, który w homilii wielokrotnie podkreślał znaczenie powołania do sakramentu kapłaństwa.

W uroczystościach wzięli udział również księża - koledzy, którzy również 45 lat temu otrzymali święcenia kapłańskie wraz z naszym proboszczem. 

"Ten jubileusz to okazja do dziękowania Panu Bogu za wierność..." - powiedział bp Jan Wątroba. Biskup wspomniał słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że powołanie do sakramentu kapłaństwa to "dar i wielka tajemnica". Każdy kapłan winien utożsamiać się z tymi słowami. Kapłaństwo nikomu się nie należy, kapłaństwo jest zupełnie darmowe. Wszystko ma jednak gdzieś początek i tym początkiem jest dom rodzinny i wychowanie. W sercach każdego z nas jest dom rodzinny, bo to kolebka naszych korzeni wychowawczych. Powołanie do sakramentów, a w szczególności do kapłaństwa ma taki skutek, że człowiek pozostawia swój dom i idzie służyć Bogu i ludziom. Każdy z księży, którzy uczestniczyli w tej Mszy Św. ma swoją historię osobistą, jednak wszystkie te historie mają jedno podłoże - wypełniać tajemnicę boską i spełniać wolę Boga, a także służyć ludziom w posługiwaniu im. Udzielanie sakramentów świętych, spowiedź i głoszenie Słowa Bożego to wielka odpowiedzialność, ale wszystko to dzieje się za przyczyną tej wielkiej tajemnicy i powołaniu danego od samego Boga.  

Szczęść Boże księdzu proboszczowi Franciszkowi Kołodziejowi i wszystkim jego kolegom, którzy przebywszy drogę daną przez Boga wypełnili swoją misję powołania i z pokorą służyli Bogu przez te wszystkie lata. Chwała Panu za kapłanów. Módlmy się za powołania do kapłaństwa, aby Kościół był zawsze żywy, aby byli przy nas Ci, którzy będą naszymi przewodnikami w drodze do zbawienia. 

fot. R. Rzońca

Rekolekcje w Rytwianach

Rekolekcje w Rytwianach

W ciągu sześciu lipcowych dni od 8-14 przeżywaliśmy rekolekcje, odnawiając nasze dusze i ciała w Pustelni Złotego Lasu. Jest to ośrodek turystyczno–pielgrzymkowy, mieszczący się …

Y

Odnowa w Duchu Świętym - Emaus

Odnowa w Duchu Świętym - Emaus

Odnowa w Duchu Świętym - Emaus